เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
00125630500021 Henrique Adriano 32,690.00 - รอการจัดส่ง
00125630700015 สวรรยา ประไพวรรณ์กุล 29,690.10 - RE305502202007005579
00125630500022 Henrique Adriano 32,690.00 - รอการจัดส่ง
00125630700016 สวรรยา ประไพวรรณ์กุล 29,690.10 - RE305502202007005579
00125630700017 สวรรยา ประไพวรรณ์กุล 29,690.10 - RE305502202007005579
00125630700018 สวรรยา ประไพวรรณ์กุล 29,690.10 - RE305502202007005579
00125630400064 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630700019 สวรรยา ประไพวรรณ์กุล 29,690.10 - RE305502202007005579
00125630400065 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630400066 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630600002 boorit 23,255.10 - รอการจัดส่ง
00125630600010 lawan yani 29,990.00 - รอการจัดส่ง
00125631000002 lawan yani 22,900.00 - รอการจัดส่ง
00125630900001 จ๋า 84,990.00 - รอการจัดส่ง
00125630900002 จ๋า 84,990.00 - รอการจัดส่ง
00125630700020 khaled waleed 42,990.00 - รอการจัดส่ง
00125630800001 พลกฤต 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630400067 sukan 10,880.10 - รอการจัดส่ง
00125630400068 sukan 10,880.10 - รอการจัดส่ง
00125630400069 sukan 6,920.10 - รอการจัดส่ง