เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
00125630500021 Henrique Adriano 32,690.00 - รอการจัดส่ง
00125630500022 Henrique Adriano 32,690.00 - รอการจัดส่ง
00125630400064 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630400065 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630400066 sukan 12,860.10 - รอการจัดส่ง
00125630400067 sukan 10,880.10 - รอการจัดส่ง
00125630400068 sukan 10,880.10 - รอการจัดส่ง
00125630400069 sukan 6,920.10 - รอการจัดส่ง
00125630400070 นายชาคริต วัฒนโรจน์ 10,880.10 - รอการจัดส่ง
00125630500001 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500002 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500003 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500004 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500005 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500006 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500007 ศราวรรณ ป้อมสุข 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500008 sukan 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500009 sukan 26,720.10 - รอการจัดส่ง
00125630500010 sukan 15,990.00 - รอการจัดส่ง
00125630500011 sukan 15,990.00 - รอการจัดส่ง