ขั้นตอนตรวจสอบสถานะสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบกับบริการขนส่งได้ดังนี้ 

ขนส่ง Kerry  Express

ไปที่  https://th.kerryexpress.com/th/track/?track=   

ใส่หมายเลข Track & Trace  

กด เพื่อทำการค้นหา

 

ขนส่ง DHL  Express

ไปที่  https://ecommerceportal.dhl.com/track/?ref=

ใส่หมายเลข Track & Trace  

กด เพื่อทำการค้นหา

 

ขนส่ง  SCG  Express

ไปที่  https://test.scgexpress.co.th/tracking

ใส่หมายเลข Track & Trace  

กด เพื่อทำการค้นหา

 

ขนส่ง  Best  Express

ไปที่  https://www.chillcheck.org/operator/best

ใส่หมายเลข Track & Trace  

กด เพื่อทำการค้นหา

 

ขนส่ง  ไปรษณีย์ไทย

ไปที่  https://track.thailandpost.co.th/

ใส่หมายเลข Track & Trace  

กด เพื่อทำการค้นหา