เงื่อนไขการขอคืนเงิน และคืนสินค้า

 

รูปแบบการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงิน
ชำระเงินผ่านธนาคาร โอนเงินคืนเข้าบัญชี ระยะเวลา ภายใน 1-2 วันทำการ
เก็บเงินสดปลายทาง โอนเงินคืนเข้าบัญชี ระยะเวลา ภายใน 1-2 วันทำการ
บัตรเครดิต คืนเงินเข้าบัตรเครดิต  ระยะเวลา ภายใน 15- 30 วันทำการ

 

หมายเหตุ: กรณีคืนเงิน  สินค้าที่มีปัญหา จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่ใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 1- 2 วัน  ทำการหลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท

กรณีลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าจากทางขนส่ง  จะทำการคืนเงินเข้าบัญชี  ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายใน ระยะเวลา 1- 2 วัน ทำการหลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท

 

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  1.  สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานปกติ  สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และสินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มีกล่องและอุปกรณ์ สมบูรณ์ และครบถ้วน
  2. บริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย
  3. กรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกัน เพื่อเปลี่ยนทดแทน   บริษัท จะทำการทดแทนโดยหาสินค้ารุ่นที่ใกล้เคียงกัน หากเป็นสินค้าที่ราคาสูงกว่า ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มขึ้น   โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนให้
  4. ในกรณีที่ทางบริษัทมีการจัดส่งสินค้าผิด  หรือสินค้ผิดสี ผิดรุ่น  ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ  สินค้าที่ต้องการคืน ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง ตามที่จัดส่งไป
  5. สินค้าที่มีปัญหา  เกินระยะเวลา 7 วัน  หลังจากที่ได้รับสินค้า  ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันที  จะเป็นการส่งเคลมสินค้าที่บริษัท โน้ตบุ๊คคอเปอร์เรชั่น จำกัด เท่านั้น
  6. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย เนื่องจาก อุบัติเหตุ น้ำท่วม ไฟไหม้  ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว  ถือว่าสิ้นสุดการประกัน
  7. อาการเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ได้แก่ ชำรุด  ,แตก ,หัก บิด, เบี้ยว, บุบ, งอ ,ร้าว ,ทะลุ หรือมีรอยขีดข่วน ถือว่าสิ้นสุดการประกัน