เงื่อนไขการส่งสินค้า

 

ช่วงเวลาสั่งซื้อและชำระเงิน รูปแบบการจัดส่ง ระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้า
สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าในวันจันทร์ - ศุกร์

KERRY

ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
สำหรับลูกค้าซื้อสินค้าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

KERRY

ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันราชการเปิดทำการปกติ