เงื่อนไขการส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง 

 

  

ช่วงเวลาสั่งซื้อและชำระเงิน

 

รูปแบบการจัดส่ง

 

ระยะเวลาที่จะได้รับสินค้า

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในวันจันทร์ - ศุกร์ ก่อนเวลา 15.00  น.

  BEST EXPRESS

ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  BEST EXPRESS  

ลูกค้าจะได้รับสินค้าวันราชการเปิดทำการปกติ
สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายในวัน เสาร์ - อาทิตย์  ก่อนเวลา 15.00  น.

  BEST EXPRESS

ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันอังคาร