บริษัทโน้ตบุ๊คคอเปอร์เรชั่น จำกัด

 

 ตลอดระยะเวลาที่บริษัท Notebookcorp Co., Ltd. ได้เปิดจำหน่าย สินค้าไอที และยังให้บริการเกี่ยวกับ  งานซ่อม โนตบุ๊ก ทุกรุ่นมากว่า  10  ทำให้เราสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียงให้เชื่อใจคุณภาพ   ทางบริษัทขอขอบคุณลูกค้า   ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน   และจะขอเดินหน้าดูแล  พร้อมเคียงข้างให้บริการกับลูกค้าทุกระดับอย่างไม่มีข้อแม้.

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAXID: 0505550004030

                       

 

 ที่ตั้ง อาคารท็อปแลนด์ไอที อาเขต   83/9   ชั้น ห้อง 2-008 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์ :055-251876

 แฟกซ์ :055-251876

 มือถือ :086-4482347

 เว็บไซต์ :http:www.topitarcade.com

 ID Line : 086-4482347

 https://www.facebook.com/notebook.corp

 ลูกค้า ทั่วไป กรุณาติดต่อ 055-251876

 EMAIL :  kan_ya4327@hotmail.com

สนใจสินค้า หรือ บริการ โทร 055-251876/086-4482347

 

 แผนที่ร้าน  NOTEBOOK  CORP